Retrolia - postzegel vatican y t exp 1 18 6 mais rouille mtv19 voor verkoop of om te veilen - Militaire Postzegels Te Koop