Retrolia - postzegel 1975 Colloquium Biblicum Lovaniense voor verkoop of om te veilen - Postfris Postzegels Te Koop